Compiz Fusion

  • Descrición: Compiz Fusion é o resultado da combinación do xestor de xanelas Beryl e Compiz Extras, un conxunto de melloras da comunidade para o xestor de xanelas Compiz. Compiz Fusion tenta fornecer un contorno de xanelas doado e agradable, permitindo usar o hardware gráfico para conseguir efectos impresionantes e rapidez.
  • Páxina web: Compiz Fusion
  • Traducido por: Fran Diéguez (GLUG)
  • Última versión traducida: 1.0.

Rematada a traducción, as persoas que empreguen distribucións en versións inestables, Debian Sid, Ubuntu, e as versións que descarguen dende o repositorio estarán en GALEGO, debido a que cada semana saen novas funcionalidades o proxecto posiblemente non estexa ó 100% traducido, pero tentarase que estexa o máximo tempo posíbel.

  • Táboa de estatísticas de tradución (Desactualizada)
  • Pootle de Compiz Fusion (Inclúe estatísticas)
  • Información para traducir Compiz Fusion
Sidebar