Arora

Arora é un navegador que aínda está en fase de desenvolvemento (v 0.10.2), baseado en WebKit e Qt é un navegador multiplataforma.

Traducido por Miguel Anxo Bouzada

Páxina oficial de Arora

Sidebar