GNOME/Verificación/Verificación con Posieve en GNOME 3.0

A día de 22 de xaneiro comezou unha verificación e posterior corrección de erros en GNOME Core para a vindeira versión 3.0.

Segundo a descrición na web do pology | http://techbase.kde.org/Localization/Tools/Pology

Pology é un framework Python para procesamento personalizado de ficheiros PO. Ten como 
obxectivo facilitar a creación doada, rápida e robusta de scripts para resolver 
os problemas atopados no traballo de tradución cotián, e obter unha listaxe dos 
erros de tradución.

Para obter máis información sobre cómo usamos Pology en GNOME visite Uso de Pology en GNOME

Unha das ferramentas de Pology é Posieve que nos permite crear regras para un idioma en concreto e facer que ditas regras encontren erros nos ficheiros de tradución po.

NOTA: Ao comezo da verificación posieve tiña un conxunto de regras (desenvoltas por Marce Villarino)
menos refinado. A medida que se iban facendo as pasadas informouse a Marce de ditos erros para corrixilos. 

En cada pasada vaise reducindo o número de erros por mor de:

 • por un lado a corrección dos erros nos pofiles
 • por outro lado a mellora e ampliación das regras polas suxestións feitas a Marce.

Metodoloxía

Descargamos os ficheiros da UI de GNOME 3.0 e creamos unha estructura de cartafoles de tal forma que teñamos os pofiles nun cartafol po e outro cartafol errors onde gardar a saída do posieve para cada un dos pofiles anteriores. Na seguinte imaxe pode ollar como é a disposición

Imaxe:Checking-gnome-posieve-folder-structure.png

Contamos con pequeno guión de tarefas para axudármonos na revisión de ficheiros. Para empregalo siga as instrucións:

Este ficheiro é un script de tarefas de Rake escribas na linguaxe de programación Ruby polo que é preciso instalar rake:

apt-get install rake
ou
yum install rubygem-rake.noarch

Para obter os ficheiros de erros executamos o seguinte, tendo en conta que o cartafol de traballo é po/:

rake generate_error_files

E para facer as estatísticas, tendo en conta que o cartafol de traballo é errors/, executamos:

rake generate_statistics

Esta última orde imprimirá en pantalla un resumo dos erros presentes nos ficheiros de tradución Gettext, previamente xerados coa orde generate_error_files.

Primeira pasada

O conxunto de regras empregadas están no commit r1216145 do subversion de pology.

Estadío inicial

Resumo dos erros atopados:

Errors for files in GNOME
===================================== 
anjuta.master.gl.po.errors: 102 errors
atk.master.gl.po.errors: 0 errors
at-spi2-core.master.gl.po.errors: 1 errors
brasero.master.gl.po.errors: 47 errors
devhelp.master.gl.po.errors: 14 errors
ekiga.master.gl.po.errors: 37 errors
empathy.master.gl.po.errors: 30 errors
eog.master.gl.po.errors: 25 errors
epiphany.master.gl.po.errors: 63 errors
evince.master.gl.po.errors: 41 errors
evolution-data-server.master.gl.po.errors: 72 errors
evolution.master.gl.po.errors: 268 errors
file-roller.master.gl.po.errors: 17 errors
gcalctool.master.gl.po.errors: 3 errors
gconf-editor.master.gl.po.errors: 12 errors
gconf.master.gl.po.errors: 99 errors
gdk-pixbuf.master.gl.po.errors: 28 errors
gdl.master.gl.po.errors: 5 errors
gdm.master.gl.po.errors: 14 errors
gedit.master.gl.po.errors: 82 errors
glade.master.gl.po.errors: 26 errors
glib.master.gl.po.errors: 81 errors
gnome-bluetooth.master.gl.po.errors: 18 errors
gnome-control-center.master.gl.po.errors: 31 errors
gnome-desktop.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-disk-utility.master.gl.po.errors: 21 errors
gnome-games.master.gl.po.errors: 77 errors
gnome-icon-theme.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-keyring.master.gl.po.errors: 4 errors
gnome-menus.master.gl.po.errors: 2 errors
gnome-nettool.master.gl.po.errors: 3 errors
gnome-packagekit.master.gl.po.errors: 46 errors
gnome-panel.master.gl.po.errors: 50 errors
gnome-screensaver.master.gl.po.errors: 6 errors
gnome-session.master.gl.po.errors: 2 errors
gnome-settings-daemon.master.gl.po.errors: 14 errors
gnome-shell.master.gl.po.errors: 13 errors
gnome-system-monitor.master.gl.po.errors: 12 errors
gnome-terminal.master.gl.po.errors: 224 errors
gnome-user-share.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-utils.master.gl.po.errors: 80 errors
gnome-video-effects.master.gl.po.errors: 1 errors
gtkhtml.master.gl.po.errors: 28 errors
gtk+.master.gl.po.errors: 86 errors
gtk+-properties.master.gl.po.errors: 131 errors
gtksourceview.master.gl.po.errors: 17 errors
gucharmap.master.gl.po.errors: 5 errors
gvfs.master.gl.po.errors: 33 errors
hamster-applet.master.gl.po.errors: 6 errors
libgdata.master.gl.po.errors: 3 errors
libgnomekbd.master.gl.po.errors: 2 errors
libgnome-keyring.master.gl.po.errors: 1 errors
libgweather.master.gl.po.errors: 5 errors
libwnck.master.gl.po.errors: 6 errors
metacity.master.gl.po.errors: 22 errors
mutter.master.gl.po.errors: 26 errors
nautilus.master.gl.po.errors: 111 errors
nautilus-sendto.master.gl.po.errors: 5 errors
network-manager-applet.master.gl.po.errors: 60 errors
network-manager-openconnect.master.gl.po.errors: 3 errors
network-manager-openvpn.master.gl.po.errors: 5 errors
network-manager-pptp.master.gl.po.errors: 3 errors
network-manager-vpnc.master.gl.po.errors: 1 errors
notification-daemon.master.gl.po.errors: 3 errors
orca.master.gl.po.errors: 36 errors
rygel.master.gl.po.errors: 57 errors
seahorse.master.gl.po.errors: 43 errors
seahorse-plugins.master.gl.po.errors: 26 errors
tomboy.master.gl.po.errors: 50 errors
totem.master.gl.po.errors: 45 errors
totem-pl-parser.master.gl.po.errors: 1 errors
vinagre.master.gl.po.errors: 20 errors
vino.master.gl.po.errors: 8 errors
vte.master.gl.po.errors: 1 errors
yelp.master.gl.po.errors: 13 errors
zenity.master.gl.po.errors: 9 errors
================================
Total errors: 2545

Falsos positivos en regras do posieve

As estimacións son que un 40 % dos erros mostrados na primeira pasada son erros do parser ou das regras (regras que non están ben escritas por mor do contexto) e o 5% son regras que áinda que ben escritas non se aplican segundo o contexto. Os casos de fallo foron remitidos a Marce Villarino para mellorar as regras do posieve.

Estatísticas de modificacións

Logo de facer as modificacións pertinentes estas son as estatísticas dos ficheiros modificados:

$git diff --stat
alacarte.master.gl.po          |  2 +-
anjuta.master.gl.po           | 145 +++++-----
at-spi2-core.master.gl.po        |  4 +-
brasero.master.gl.po           |  82 +++---
devhelp.master.gl.po           |  32 +-
ekiga.master.gl.po            |  32 +-
empathy.master.gl.po           |  39 ++--
eog.master.gl.po             |  41 ++--
epiphany.master.gl.po          | 196 ++++++------
evince.master.gl.po           |  46 ++--
evolution-data-server.master.gl.po    |  90 +++---
evolution.master.gl.po          | 482 +++++++++++++++---------------
file-roller.master.gl.po         |  40 ++--
gcalctool.master.gl.po          |  8 +-
gconf-editor.master.gl.po        |  26 +-
gconf.master.gl.po            | 333 +++++++++++----------
gdk-pixbuf.master.gl.po         |  44 ++--
gdl.master.gl.po             |  16 +-
gdm.master.gl.po             |  34 +-
gedit.master.gl.po            | 129 ++++----
glade.master.gl.po            |  59 ++--
glib.master.gl.po            | 178 ++++++------
gnome-bluetooth.master.gl.po       |  39 ++--
gnome-control-center.master.gl.po    |  50 ++--
gnome-desktop.master.gl.po        |  15 +-
gnome-disk-utility.master.gl.po     |  60 ++--
gnome-games.master.gl.po         | 382 ++++++++++++------------
gnome-icon-theme.master.gl.po      |  6 +-
gnome-keyring.master.gl.po        |  13 +-
gnome-menus.master.gl.po         |  10 +-
gnome-nettool.master.gl.po        |  12 +-
gnome-packagekit.master.gl.po      |  50 ++--
gnome-panel.master.gl.po         |  80 +++---
gnome-screensaver.master.gl.po      |  12 +-
gnome-session.master.gl.po        |  6 +-
gnome-settings-daemon.master.gl.po    |  19 +-
gnome-shell.master.gl.po         |  46 ++--
gnome-system-monitor.master.gl.po    |  20 +-
gnome-terminal.master.gl.po       | 231 +++++++-------
gnome-utils.master.gl.po         | 154 +++++-----
gnome-video-effects.master.gl.po     |  4 +-
gtk+-properties.master.gl.po       | 192 ++++++-------
gtk+.master.gl.po            |  81 +++---
gtkhtml.master.gl.po           |  54 ++--
gtksourceview.master.gl.po        |  12 +-
gucharmap.master.gl.po          |  12 +-
gvfs.master.gl.po            |  64 ++--
hamster-applet.master.gl.po       |  30 +-
libgdata.master.gl.po          |  23 +-
libgnome-keyring.master.gl.po      |  6 +-
libgnomekbd.master.gl.po         |  6 +-
libgweather.master.gl.po         |  14 +-
libwnck.master.gl.po           |  34 +-
metacity.master.gl.po          |  45 ++--
mutter.master.gl.po           |  93 +++---
nautilus.master.gl.po          | 343 +++++++++++-----------
network-manager-applet.master.gl.po   | 128 ++++----
network-manager-openconnect.master.gl.po |  8 +-
network-manager-openvpn.master.gl.po   |  12 +-
network-manager-pptp.master.gl.po    |  14 +-
network-manager-vpnc.master.gl.po    |  4 +-
notification-daemon.master.gl.po     |  16 +-
orca.master.gl.po            |  50 ++--
rygel.master.gl.po            |  32 +-
seahorse-plugins.master.gl.po      |  46 ++--
seahorse.master.gl.po          |  67 ++--
tomboy.master.gl.po           | 124 ++++----
totem.master.gl.po            |  71 +++---
vinagre.master.gl.po           |  31 +-
vino.master.gl.po            |  20 +-
vte.master.gl.po             |  8 +-
yelp.master.gl.po            |  26 +-
zenity.master.gl.po           |  12 +-
73 files changed, 2469 insertions(+), 2476 deletions(-)

Erros salientados

Logo da primeira revisión podemos salientar os seguintes erros e as substitucións pertinentes:

 • … a …
 • find, found como encontrar a atopar
 • fallo/erro ao a produciuse un fallo/erro
 • tab como separador a lapela
 • dende a desde
 • terminacións en ble a bel
 • locate como localizar a find
 • ocorreu un a produciuse un
 • non se puido a non foi posíbel

Estatísticas finais de erros

Tenha en conta que esta execución xa ten as novas regras un pouco máis refinadas e máis cantidade das mesmas (commit r1216756 do subversion de pology) e desactivando as regras:

 • noPT-2010-hide (non corresponde en GNOME)
 • mine_about (non corresponde en GNOME)
 • mine_about2 (non corresponde en GNOME)
 • mine_enabledisable (non corresponde en GNOME)
 • dual (por ser moi inexacta)

Para obter os ficheiros de erros executamos o seguinte, tendo en conta que o cartafol de traballo é po/:

for i in `ls -1`; do 
~/pology/bin/posieve -b --msgfmt-check --no-skip check-rules \ 
-slang:gl -saccel:_ -snorulerx:"(noPT-2010-hide|mine_about|mine_about2|mine_enabledisable|dual)" $i > ../errors/$i.errors; 
done

As estatísticas logo desta primeira revisión quedan:

Errors for files in GNOME
=====================================
anjuta.master.gl.po.errors: 30 errors
atk.master.gl.po.errors: 6 errors
at-spi2-core.master.gl.po.errors: 2 errors
brasero.master.gl.po.errors: 2 errors
devhelp.master.gl.po.errors: 1 errors
ekiga.master.gl.po.errors: 29 errors
empathy.master.gl.po.errors: 11 errors
eog.master.gl.po.errors: 4 errors
epiphany.master.gl.po.errors: 12 errors
evince.master.gl.po.errors: 11 errors
evolution-data-server.master.gl.po.errors: 41 errors
evolution.master.gl.po.errors: 64 errors
file-roller.master.gl.po.errors: 2 errors
gcalctool.master.gl.po.errors: 1 errors
gconf.master.gl.po.errors: 9 errors
gdk-pixbuf.master.gl.po.errors: 4 errors
gedit.master.gl.po.errors: 28 errors
glade.master.gl.po.errors: 10 errors
glib.master.gl.po.errors: 18 errors
gnome-bluetooth.master.gl.po.errors: 6 errors
gnome-control-center.master.gl.po.errors: 10 errors
gnome-desktop.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-disk-utility.master.gl.po.errors: 2 errors
gnome-doc-utils.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-games.master.gl.po.errors: 39 errors
gnome-keyring.master.gl.po.errors: 3 errors
gnome-packagekit.master.gl.po.errors: 14 errors
gnome-panel.master.gl.po.errors: 7 errors
gnome-power-manager.master.gl.po.errors: 9 errors
gnome-screensaver.master.gl.po.errors: 3 errors
gnome-session.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-settings-daemon.master.gl.po.errors: 11 errors
gnome-shell.master.gl.po.errors: 5 errors
gnome-system-monitor.master.gl.po.errors: 2 errors
gnome-terminal.master.gl.po.errors: 64 errors
gnome-user-share.master.gl.po.errors: 3 errors
gnome-utils.master.gl.po.errors: 28 errors
gtkhtml.master.gl.po.errors: 1 errors
gtk+.master.gl.po.errors: 20 errors
gtk+-properties.master.gl.po.errors: 41 errors
gtksourceview.master.gl.po.errors: 14 errors
gucharmap.master.gl.po.errors: 1 errors
gvfs.master.gl.po.errors: 3 errors
hamster-applet.master.gl.po.errors: 1 errors
libgdata.master.gl.po.errors: 1 errors
libgnome-keyring.master.gl.po.errors: 1 errors
libwnck.master.gl.po.errors: 2 errors
locations.master.gl.po.errors: 12 errors
metacity.master.gl.po.errors: 7 errors
mutter.master.gl.po.errors: 1 errors
nautilus.master.gl.po.errors: 40 errors
nautilus-sendto.master.gl.po.errors: 4 errors
network-manager-applet.master.gl.po.errors: 8 errors
network-manager-pptp.master.gl.po.errors: 1 errors
orca.master.gl.po.errors: 20 errors
rygel.master.gl.po.errors: 4 errors
seahorse.master.gl.po.errors: 11 errors
seahorse-plugins.master.gl.po.errors: 2 errors
tomboy.master.gl.po.errors: 19 errors
totem.master.gl.po.errors: 10 errors
vinagre.master.gl.po.errors: 4 errors
vino.master.gl.po.errors: 4 errors
yelp.master.gl.po.errors: 3 errors
zenity.master.gl.po.errors: 1 errors
================================
Total errors: 730

Segunda pasada

O conxunto de regras empregadas están no commit r1216756 do subversion de pology

Estadío inicial

Partimos dunha situación no que as estatísticas de erros son as seguintes:

Errors for files in GNOME
=====================================
anjuta.master.gl.po.errors: 30 errors
atk.master.gl.po.errors: 6 errors
at-spi2-core.master.gl.po.errors: 2 errors
brasero.master.gl.po.errors: 2 errors
devhelp.master.gl.po.errors: 1 errors
ekiga.master.gl.po.errors: 29 errors
empathy.master.gl.po.errors: 11 errors
eog.master.gl.po.errors: 4 errors
epiphany.master.gl.po.errors: 12 errors
evince.master.gl.po.errors: 11 errors
evolution-data-server.master.gl.po.errors: 41 errors
evolution.master.gl.po.errors: 64 errors
file-roller.master.gl.po.errors: 2 errors
gcalctool.master.gl.po.errors: 1 errors
gconf.master.gl.po.errors: 9 errors
gdk-pixbuf.master.gl.po.errors: 4 errors
gedit.master.gl.po.errors: 28 errors
glade.master.gl.po.errors: 10 errors
glib.master.gl.po.errors: 18 errors
gnome-bluetooth.master.gl.po.errors: 6 errors
gnome-control-center.master.gl.po.errors: 10 errors
gnome-desktop.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-disk-utility.master.gl.po.errors: 2 errors
gnome-doc-utils.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-games.master.gl.po.errors: 39 errors
gnome-keyring.master.gl.po.errors: 3 errors
gnome-packagekit.master.gl.po.errors: 14 errors
gnome-panel.master.gl.po.errors: 7 errors
gnome-power-manager.master.gl.po.errors: 9 errors
gnome-screensaver.master.gl.po.errors: 3 errors
gnome-session.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-settings-daemon.master.gl.po.errors: 11 errors
gnome-shell.master.gl.po.errors: 5 errors
gnome-system-monitor.master.gl.po.errors: 2 errors
gnome-terminal.master.gl.po.errors: 64 errors
gnome-user-share.master.gl.po.errors: 3 errors
gnome-utils.master.gl.po.errors: 28 errors
gtkhtml.master.gl.po.errors: 1 errors
gtk+.master.gl.po.errors: 20 errors
gtk+-properties.master.gl.po.errors: 41 errors
gtksourceview.master.gl.po.errors: 14 errors
gucharmap.master.gl.po.errors: 1 errors
gvfs.master.gl.po.errors: 3 errors
hamster-applet.master.gl.po.errors: 1 errors
libgdata.master.gl.po.errors: 1 errors
libgnome-keyring.master.gl.po.errors: 1 errors
libwnck.master.gl.po.errors: 2 errors
locations.master.gl.po.errors: 12 errors
metacity.master.gl.po.errors: 7 errors
mutter.master.gl.po.errors: 1 errors
nautilus.master.gl.po.errors: 40 errors
nautilus-sendto.master.gl.po.errors: 4 errors
network-manager-applet.master.gl.po.errors: 8 errors
network-manager-pptp.master.gl.po.errors: 1 errors
orca.master.gl.po.errors: 20 errors
rygel.master.gl.po.errors: 4 errors
seahorse.master.gl.po.errors: 11 errors
seahorse-plugins.master.gl.po.errors: 2 errors
tomboy.master.gl.po.errors: 19 errors
totem.master.gl.po.errors: 10 errors
vinagre.master.gl.po.errors: 4 errors
vino.master.gl.po.errors: 4 errors
yelp.master.gl.po.errors: 3 errors
zenity.master.gl.po.errors: 1 errors
================================
Total errors: 730

Estatísticas de modificacións

Logo de facer as correccións os ficheiros modificados son:

$ git diff --stat
atk.master.gl.po          |  8 ++--
brasero.master.gl.po        |  4 +-
devhelp.master.gl.po        |  4 +-
ekiga.master.gl.po         |  26 +++++++++-------
empathy.master.gl.po        |  6 ++--
eog.master.gl.po          |  6 ++--
epiphany.master.gl.po        |  6 ++--
evince.master.gl.po         |  6 ++--
evolution-data-server.master.gl.po |  34 ++++++++++----------
evolution.master.gl.po       |  50 +++++++++++++++---------------
file-roller.master.gl.po      |  4 +-
gconf.master.gl.po         |  12 ++++----
gdk-pixbuf.master.gl.po       |  4 +-
gedit.master.gl.po         |  10 +++---
glade.master.gl.po         |  16 +++++-----
glib.master.gl.po          |  26 +++++++---------
gnome-disk-utility.master.gl.po   |  6 ++--
gnome-packagekit.master.gl.po    |  14 ++++----
gnome-panel.master.gl.po      |  10 +++---
gnome-screensaver.master.gl.po   |  6 ++--
gnome-settings-daemon.master.gl.po |  8 ++--
gnome-system-monitor.master.gl.po  |  4 +-
gnome-terminal.master.gl.po     |  38 ++++++++++++------------
gnome-utils.master.gl.po      |  32 +++++++++----------
gtk+-properties.master.gl.po    |  12 ++++----
gtk+.master.gl.po          |  13 ++++----
gvfs.master.gl.po          |  6 ++--
libwnck.master.gl.po        |  4 +-
metacity.master.gl.po        |  2 +-
mutter.master.gl.po         |  8 ++--
nautilus-sendto.master.gl.po    |  14 ++++----
nautilus.master.gl.po        |  56 +++++++++++++++++-----------------
network-manager-applet.master.gl.po |  17 +++++-----
network-manager-pptp.master.gl.po  |  2 +-
orca.master.gl.po          |  26 ++++++++--------
rygel.master.gl.po         |  10 +++---
seahorse-plugins.master.gl.po    |  8 ++--
seahorse.master.gl.po        |  4 +-
tomboy.master.gl.po         |  25 +++++++--------
totem.master.gl.po         |  8 ++--
vinagre.master.gl.po        |  4 +-
yelp.master.gl.po          |  10 +++---
42 files changed, 283 insertions(+), 286 deletions(-)

Erros salientados

Logo da segunda revisión podemos salientar os seguintes erros e as substitucións pertinentes:

 • [note] rule [id=expression_when/if enabled] ==> when/if enabled -> se escolle esta opción
 • [note] rule [id=clGL-all_predefinido] ==> predefinido -> predeterminado
 • [note] rule [id=noPT-2010-find] ==> «find» tradúcese como «atopar», ou «buscar», usabase localizar a veces
 • localizar -> atopar
 • lanzar -> iniciar
 • … a …

Estatísticas finais de erros

As estatísticas logo desta segunda revisión quedan como segue:

Errors for files in GNOME
=====================================
anjuta.master.gl.po.errors: 29 errors
atk.master.gl.po.errors: 2 errors
at-spi2-core.master.gl.po.errors: 2 errors
ekiga.master.gl.po.errors: 19 errors
empathy.master.gl.po.errors: 7 errors
eog.master.gl.po.errors: 2 errors
epiphany.master.gl.po.errors: 7 errors
evince.master.gl.po.errors: 9 errors
evolution-data-server.master.gl.po.errors: 30 errors
evolution.master.gl.po.errors: 28 errors
gcalctool.master.gl.po.errors: 1 errors
gconf.master.gl.po.errors: 5 errors
gdk-pixbuf.master.gl.po.errors: 3 errors
gedit.master.gl.po.errors: 28 errors
glade.master.gl.po.errors: 2 errors
glib.master.gl.po.errors: 13 errors
gnome-bluetooth.master.gl.po.errors: 5 errors
gnome-control-center.master.gl.po.errors: 5 errors
gnome-desktop.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-disk-utility.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-doc-utils.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-games.master.gl.po.errors: 38 errors
gnome-keyring.master.gl.po.errors: 3 errors
gnome-packagekit.master.gl.po.errors: 4 errors
gnome-panel.master.gl.po.errors: 3 errors
gnome-power-manager.master.gl.po.errors: 8 errors
gnome-screensaver.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-settings-daemon.master.gl.po.errors: 9 errors
gnome-shell.master.gl.po.errors: 4 errors
gnome-system-monitor.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-terminal.master.gl.po.errors: 36 errors
gnome-user-share.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-utils.master.gl.po.errors: 14 errors
gtkhtml.master.gl.po.errors: 1 errors
gtk+.master.gl.po.errors: 16 errors
gtk+-properties.master.gl.po.errors: 26 errors
gtksourceview.master.gl.po.errors: 14 errors
gucharmap.master.gl.po.errors: 1 errors
gvfs.master.gl.po.errors: 2 errors
hamster-applet.master.gl.po.errors: 1 errors
libgnome-keyring.master.gl.po.errors: 1 errors
locations.master.gl.po.errors: 12 errors
metacity.master.gl.po.errors: 7 errors
nautilus.master.gl.po.errors: 15 errors
network-manager-applet.master.gl.po.errors: 2 errors
network-manager-pptp.master.gl.po.errors: 1 errors
orca.master.gl.po.errors: 9 errors
rygel.master.gl.po.errors: 1 errors
seahorse.master.gl.po.errors: 9 errors
tomboy.master.gl.po.errors: 11 errors
totem.master.gl.po.errors: 5 errors
vinagre.master.gl.po.errors: 2 errors
vino.master.gl.po.errors: 1 errors
================================
Total errors: 459

Terceira pasada

A día 26 de xaneiro de 2011. Logo de que se lle informara a Marce Villarino todos os erros nas regras e logo de que as mellorara (commit r1217329 no svn) pasamos a facer outra pasada cas regras:

Estadío inicial

Aplicamos polo tanto as novas regras aos ficheiros da segunda pasada sen nengún cambio realizado neles:

Errors for files in GNOME
=====================================
atk.master.gl.po.errors: 2 errors
at-spi2-atk.master.gl.po.errors: 1 errors
at-spi2-core.master.gl.po.errors: 2 errors
gdk-pixbuf.master.gl.po.errors: 2 errors
gdm.master.gl.po.errors: 6 errors
gnome-desktop.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-icon-theme.master.gl.po.errors: 2 errors
gnome-keyring.master.gl.po.errors: 7 errors
gnome-power-manager.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-session.master.gl.po.errors: 4 errors
gnome-shell.master.gl.po.errors: 9 errors
gnome-user-share.master.gl.po.errors: 1 errors
libgnomekbd.master.gl.po.errors: 1 errors
libgnome-keyring.master.gl.po.errors: 3 errors
locations.master.gl.po.errors: 12 errors
network-manager-pptp.master.gl.po.errors: 1 errors
rygel.master.gl.po.errors: 1 errors
yelp.master.gl.po.errors: 4 errors
================================
Total errors: 60

como podemos ver a reducción de falsos positivos é drástica.

Estatísticas de modificacións

Logo facer unha revisión dos novos erros encontrados cambiaronse os ficheiros po quedando modificados os seguintes:

$ git diff --stat
gdk-pixbuf.master.gl.po |  4 ++--
gnome-shell.master.gl.po |  8 ++++----
2 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

Resumo de erros finais

Logo de corrixir un par de regras do pology relacionadas con GNOME (regra gnome_GNOME case) as estatísticas finais son bastante alentadoras. E podemos dicir que agora GNOME está aínda máis corrixido que fai unha semana.

Errors for files in GNOME
=====================================
atk.master.gl.po.errors: 2 errors
at-spi2-atk.master.gl.po.errors: 1 errors
at-spi2-core.master.gl.po.errors: 2 errors
gnome-desktop.master.gl.po.errors: 1 errors
gnome-keyring.master.gl.po.errors: 3 errors
gnome-shell.master.gl.po.errors: 6 errors
gnome-user-share.master.gl.po.errors: 1 errors
libgnomekbd.master.gl.po.errors: 1 errors
libgnome-keyring.master.gl.po.errors: 3 errors
locations.master.gl.po.errors: 12 errors
network-manager-pptp.master.gl.po.errors: 1 errors
rygel.master.gl.po.errors: 1 errors
================================
Total errors: 34
Sidebar