Blueman

  • Descrición: Blueman é unha utilidade de xestión de Bluetooth feita con GTK+ para GNOME que usa o motor de dbus bluez.
  • Páxina web: Blueman
  • Traducido por: Miguel Solla
  • Última versión traducida: Versión do svn ata o día 02/06/08

Pódese traducir a través da plataforma Launchpad de Canonical.

Sidebar