SuperTuxKart

  • Descrición: xogo de karts coa familia de Tux como protagonista.
  • Páxina web: supertuxkart.sourceforge.net
  • Tradutor: Adrián Chaves Fernández (mantedor)
  • Última versión traducida: 0.6

Sección de tradución do SuperTuxKart (coas instrucións para a tradución)

Sidebar