Grupos de traballo

Parte dos grupos de traballo, tanto de proxectos importantes como os que traducen pequenos aplicativos illados, teñen a súa páxina no sitio principal do Proxecto Trasno (mirar a sección «Proxectos de tradución» do panel lateral no sitio web do Proxecto Trasno.)

Principais grupos de traballo:

Distribucións Linux

Contornos de escritorio

Free Translation Project

Aplicativos ofimáticos

  • Scribus

Aplicativos multimedia

Ferramentas gráficas / Deseño

  • Inkscape

Ferramentas de desenvolvemento

Outras traducións

Xestores de xanelas e de ficheiros

Navegadores web

Varios

Traducción de documentación

Sidebar