MonoDevelop

  • Descrición: IDE de programación para C#.
  • Páxina web: MonoDevelop
  • Traducido por: Ignacio Casal Quinteiro
  • Última versión traducida: Tradución da versión svn do día 08-04-2007

Para enviar a tradución, envíase por medio da lista de distribución ou ben por medio do bugzilla.

Sidebar