aMule

  • Descrición: É un cliente de P2P baseado no eMule.
  • Páxina web: aMule
  • Páxina de estatísticas: estatísticas
  • Traducido por: Ignacio Casal Quinteiro
  • Última versión traducida: Versión do svn ata o día 04/12/06
  • Enviar as traducións a: [kry@amule.org Kry]

Información sobre a tradución de aMule

Sidebar